trò chơi Tap The Rat online

trò chơi Tap The Rat

Tap The Rat (Tap The Rat ):

Giúp các chủ sở hữu con dấu lười biếng mệt mỏi mà anh chỉ ngủ mà ăn, và họ bị khóa anh ta trong một tủ quần áo, nơi chuột nhắt và chuột đang đi bộ mà không sợ bị bắt. Thấy chuột chạy qua, click vào nó với con trỏ, sử dụng nút chuột máy tính, nó sẽ làm cho chân của một con mèo để tiếp cận và bắt được kẻ trộm của đuôi. Nếu trên sân sẽ là đồng hồ cát và tiền xu, không bỏ lỡ. Số tiền này sẽ biến thành điểm chiến thắng, và đồng hồ sẽ thêm thời gian để đi săn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa