trò chơi Đào tạo Naruto Shuriken online

trò chơi Naruto Shuriken Training

Đào tạo Naruto Shuriken (Naruto Shuriken Training):

Naruto tàu cứng để kiểm soát chakra, nhưng nó là rất xấu cho sở hữu của shuriken. Kakashi dạy cho anh để thụ thai shuriken chakra của mình, mà sẽ cung cấp cho anh sức mạnh và độ chính xác, nhưng cậu bé không muốn nghe. Giúp Naruto shuriken hữu trải qua đào tạo. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định đúng hướng và lực ném, và cậu bé ngâm nó và ném chakra. Ngoài ra, sử dụng các kỹ thuật khác nhau ném.