trò chơi Evermoor Các chủ đề của Fate online

trò chơi Evermoor The Thread of Fate

Evermoor Các chủ đề của Fate (Evermoor The Thread of Fate ):

Các công ty của những người trẻ tuổi hóa ra trong một lâu đài bí ẩn Evermor. Bạn sẽ giúp nhân vật chính Tara làm sáng tỏ những bí mật của ngôi nhà và gia đình những người sở hữu nó. Nói chuyện với thị trưởng Doyle, ông sẽ cho bạn, trong đó hướng bắt đầu lái xe. Thu thập các đối tượng tìm thấy, ngay cả khi họ có vẻ nhỏ cho bạn, tất cả mọi thứ trong tương lai sẽ có ích cho việc giải quyết các câu đố và khóa bí mật mở.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa