trò chơi Little Pony Hair Salon online

trò chơi Little Pony Hair Salon

Little Pony Hair Salon (Little Pony Hair Salon ):

Làm đẹp cầu vồng Dash trước học kỳ học mới muốn thay đổi triệt để sự xuất hiện và quyết định bắt đầu với kiểu tóc. Pony đi đến thẩm mỹ viện của bạn để bạn xử lý với một bờm ngang bướng của cô gái, cắt tóc, tạo kiểu tóc và sơn màu sắc yêu thích của các bé cầu vồng. Làm việc trên một hình ảnh mới, để cho ngựa chuyển đổi cho tốt hơn. Hoàn thành kiểu tóc cái mũ đẹp hay kẹp tóc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa