trò chơi The Simpsons Bảo vệ online

trò chơi The Simpsons Protect

The Simpsons Bảo vệ (The Simpsons Protect ):

Tất cả Springfield điên, và bây giờ tất cả mọi người muốn tiêu diệt các Simpsons nhà. Người ta đã tìm thấy một loại vũ khí và trang bị những chiếc xe lớn của họ bằng súng máy. Bạn đã áp dụng như một máy tính đơn giản, cũng như con trai của Bart, người đã đánh cắp một chiếc máy bay và bây giờ reset sự giúp đỡ bạn cần. Bắn những kẻ thù, đảm bảo rằng họ không bị phá hủy ngôi nhà của bạn, nếu không trò chơi sẽ kết thúc. Thu thập tiền thưởng, chỉ cần bắn vào anh ta.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa