trò chơi Masha trực tuyến màu online

trò chơi Masha Online Coloring

Masha trực tuyến màu (Masha Online Coloring):

Trong trò chơi này tuyệt vời cho trẻ em, bạn sẽ được vui mừng để xem những anh hùng của phim hoạt hình"Masha và Gấu." Con bạn sẽ có thể hiển thị các kỹ năng sáng tạo, vẽ hình ảnh đẹp và không phải làm tất cả mọi thứ như thể hiện trong ví dụ. Con bạn có thể chọn bất kỳ màu sắc cho từng khu vực. Chỉ cần nhấp vào một màu cụ thể trên bảng, và sau đó vào các khu vực không sơn của hình ảnh. Hoàn thành tất cả các cấp trong thời gian tối thiểu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa