trò chơi Memory Masha Sound online

trò chơi Masha Sound Memory

Memory Masha Sound (Masha Sound Memory):

Masha đã quyết định để kiểm tra bộ nhớ của bạn, anh ta sẽ gảy giai điệu mà bạn sẽ cần phải lặp lại. Trên màn hình trò chơi sẽ trình bày một vòng tròn với trái tim trên tất cả các bề mặt, các trung tâm trong số đó sẽ đứng ít nữ nhân vật chính. Bên trái là một bảng số tài khoản và các nhiệm vụ. Nếu bạn thực hiện một sai lầm, sau đó mức độ bắt đầu từ đầu và bạn không có gì để mất. Sau mỗi cấp được lựa chọn, số lượng các mục tiêu này sẽ tăng thêm một.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa