trò chơi Steve Phá hủy Iphone online

trò chơi Steve Destroy Iphone

Steve Phá hủy Iphone (Steve Destroy Iphone):

Có lẽ tất cả mọi người đã nghe nói rằng iPhone mới được quảng cáo là bất khả xâm phạm. Hôm nay Maynkraft anh hùng của trò chơi, Steve sẽ kiểm tra xem điều này thực sự là. Tại xử lý của mình những chiếc iPhone mới nhất, cũng như một cái búa, rìu và một khẩu súng lục. Giúp Steve để dành một chiếc điện thoại thử nghiệm va chạm dốc và nếu nó là sau đó nó vẫn còn có thể được gọi, nó có nghĩa là tất cả mọi thứ chúng tôi nói trong quảng cáo - sự thật. Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa