trò chơi Elena của Avalor Disney quiz online

trò chơi Elena of Avalor Disney Quiz

Elena của Avalor Disney quiz (Elena of Avalor Disney Quiz):

Công chúa Elena và bạn thân nhất của Sofia là người đầu tiên phát minh ra cho người hâm mộ của thế giới của Disney vui đố. Để đáp ứng đúng với dấu hỏi trình bày, bạn cũng nên biết những câu chuyện của hai công chúa và bạn bè và kẻ thù của họ. Nếu bạn tự tin vào kiến thức của riêng, truy cập của họ và phản ứng bằng cách chọn một câu trả lời từ ba tùy chọn. Cho đến khi bạn tìm ra chính xác, bạn có thể truy cập đến một vấn đề mới.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa