trò chơi Các chiến đấu khốc liệt của các ngôi sao Comic online

trò chơi The Fierce Fighting of Comic Stars

Các chiến đấu khốc liệt của các ngôi sao Comic (The Fierce Fighting of Comic Stars ):

Các ngôi sao nổi tiếng nhất của truyện tranh: Naruto, Goku, Luffy và phần còn lại của các nhân vật siêu cảm thấy quá mạnh cho câu chuyện của họ và quyết định gọi cho anh hùng chiến đấu từ truyện tranh nước láng giềng. Bạn có quyền chọn bất kỳ máy bay chiến đấu, và máy tính sẽ chọn đối thủ cho bạn. Nếu bạn không thích nó, mời một người bạn và chơi với anh ta trên các rộng ảo, lái xe anh hùng của mình.