trò chơi Khủng long và sao băng online

trò chơi Dinosaurs And Meteors

Khủng long và sao băng (Dinosaurs And Meteors):

Sau khi người cuối cùng của một thiên thạch rơi xuống Trái đất, tất cả các loài khủng long biến mất. Một lần nữa, họ không lặp lại sai lầm này, vì vậy nó sẽ chiến đấu cho đến các mảnh vỡ cuối cùng. Bây giờ họ có một vũ khí mới - Telekinesis, có khả năng bắn hạ các thiên thạch. Để bảo vệ tốt ở cấp độ đầu tiên đòi hỏi chỉ có hai con khủng long.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa