trò chơi Đua Desktop 1 online

trò chơi Desktop racing 1

Đua Desktop 1 (Desktop racing 1 ):

Mệt mỏi ngồi ở máy tính? Hãy nghỉ ngơi từ công việc và một chút lập dị. Chase giấy, thước kẻ và bút, thực hiện thủ thuật và thu thập các ngôi sao.