trò chơi Masha và Gấu Đồ chơi thiên tai online

trò chơi Masha and Bear Toys Disaster

Masha và Gấu Đồ chơi thiên tai (Masha and Bear Toys Disaster ):

Masha gấu kéo đồ chơi và nói rằng họ phải được thay thế bằng những cái mới, nhưng con gấu đã được cung cấp để sửa chữa chúng, và yêu cầu bạn giúp đỡ, bị hỏng và đồ chơi bẩn được chứng minh là quá nhiều. Sắp xếp chúng mềm và nhựa và đặt trong một cỗ máy đặc biệt để làm sạch. Maschke sẽ không thích nó, cô sẽ cố gắng để ngăn chặn bạn, nhưng bạn không chú ý và làm công việc của bạn một cách cẩn thận và siêng năng, cách sử dụng chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa