trò chơi Naruto Battle Arena online

trò chơi Naruto Battle Arena

Naruto Battle Arena (Naruto Battle Arena):

Giúp Naruto và đội ngũ của mình để chống lại các tổ chức Akatsuki. Để trở thành một trận chiến quyết định, và vào sự nhanh nhẹn của bạn phụ thuộc vào thức của nó, và anh phải chiến thắng được. Kiểm soát các anh hùng với các phím Z, X, thổi gây tiêu diệt kẻ thù, nếu một nhân vật được vào môi trường, không thất vọng, và ngày càng được nhấn xen kẽ bên phải / trái và thoát khỏi bị giam cầm.