trò chơi Papa Louie: Đêm Hunt 2 online

trò chơi Papa Louie: Night Hunt 2

Papa Louie: Đêm Hunt 2 (Papa Louie: Night Hunt 2 ):

Louis một lần nữa gửi trên một săn đêm để mua nguyên liệu cho các món ăn tốt nhất của bạn. Vấn đề là các thành phần này được bảo vệ tốt bởi những con quái vật mà không cho Louis phần còn lại. Đi qua mê cung, thu thập các bộ phận cho bữa ăn của bạn, hãy cẩn thận của con quái vật, nếu bạn vẫn được đánh bắt, sử dụng một vồ và nhanh chóng đối phó với kẻ thù. Thu thập như nhiều ngôi sao, họ mang thêm điểm, mà ảnh hưởng đến mức độ kết quả cuối cùng.