trò chơi Dễ dàng Joe 4 online

trò chơi Easy Joe 4

Dễ dàng Joe 4 (Easy Joe 4 ):

Thỏ Xanh lại muốn đi du lịch và bạn cần anh ấy đi cùng với một nhân vật phù phiếm rơi vào một cái bẫy khác. Trước khi cho phép con của bạn để di chuyển, kiểm tra đường phía trước, vứt bỏ những trở ngại và làm cho nó an toàn, và để cho các bé nhanh chóng chạy vào thử nghiệm tiếp theo cho sự khéo léo và chăm sóc. Tiến hành với chuột.