trò chơi Bakeria Papa online

trò chơi Papa's Bakeria

Bakeria Papa (Papa's Bakeria ):

Bánh Mạng Đức Thánh Cha Louis bổ sung với một tổ chức mới, trong đó cung cấp một phạm vi rộng lớn các loại bánh có thương hiệu. Chọn người sẽ bắt đầu làm việc trong nhà bếp hiện đại và có những thiếu kiên nhẫn khách hàng đói. Các cách chính xác hơn và cẩn thận làm theo thứ tự, càng lớn sẽ nhận được lời khuyên và có thể nâng cấp các dịch vụ, và để điền vào phân loại của toppings ngon và đồ trang trí. Tiến hành với chuột.