trò chơi Lén lút Ranch ngày 10 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 10

Lén lút Ranch ngày 10 (Sneaky Ranch Day 10):

Nhà mới xây dựng trên hệ thống thủy lợi cài đặt, xuất hiện để Corral cừu và các động vật điền cháu nội ông nội của mình hạnh phúc và yêu cầu chi tiêu trong việc chuẩn bị cho các cuộc họp của bà ngoại. Đơn giản chỉ cần nhấp chuột vào trang trại và đôi mắt có kinh nghiệm xung quanh, vẫn còn là câu đố chưa được giải quyết và các vấn đề chưa được giải quyết, đóng cửa trông. Sửa chữa cổng đến sân nuôi gà vịt và nhìn vào chuồng gà, thịt gà chuẩn bị một bất ngờ. Hoạt động - chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa