trò chơi Lén lút Ranch Ngày 9 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 9

Lén lút Ranch Ngày 9 (Sneaky Ranch Day 9):

Vào ngày thứ chín của trại phục hồi của chú chín muồi cho việc xây dựng nhà, đủ để sống trong một trailer gần, đó là thời gian để đặt nền móng cho nhà ở an toàn. Grandpa đang đếm ngày trúng số. Tìm một vé, nhưng lần đầu tiên được kiểm tra với các anh em họ, cô trở lại bẩn xe và đòi hỏi phải có một bữa ăn sáng với trứng tươi. Gần cuộn xe hộp kín, mở nó. Nhìn vào chuồng, có một va li màu đỏ với một khóa phức tạp. Trước bão hòa câu đố hàng ngày.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa