trò chơi Lén lút Ranch ngày 8 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 8

Lén lút Ranch ngày 8 (Sneaky Ranch Day 8):

Có một tám ngày nghỉ tại các anh hùng trại, ông bà rất vui mừng với các cháu thành công: nò sáo lợn được xây dựng và đầy heo màu hồng, cây hoa hồng trong chuồng gà với quả lớn. Ông già Noel hỏi cho 600 đồng tiền để mua một chiếc xe ủi đất, nó giúp để đối phó với cỏ dại tích cực trong một lô đất trống. Có gì đó để suy nghĩ về, có được để làm việc, các kỹ năng thám tử trẻ tuổi sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm nguồn vốn và giải quyết vấn đề.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa