trò chơi Lén lút Ranch ngày 7 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 7

Lén lút Ranch ngày 7 (Sneaky Ranch Day 7):

Rupert chi tiêu tại các chú trang trại trong một tuần, nhưng đã có rất nhiều để làm. Các chuồng thương hiệu mới là ngựa, hạnh phúc ông xây dựng một hàng rào cho lợn, nhưng cửa trên vùng đất trống lớn cỏ dại cao, đó là thời gian để cạnh tranh với họ. Trong trailer, bạn sẽ tìm thấy một mảnh giấy với các hướng dẫn, mở túi và lấy đi các mục mà bạn sẽ cần trong tương lai. Hãy nhìn vào chuồng, và lưu ý rằng bạn có sân có một trailer mới.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa