trò chơi Lén lút Ranch Ngày 6 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 6

Lén lút Ranch Ngày 6 (Sneaky Ranch Day 6):

Hầu như hủy hoại các yếu tố của trang trại đang dần phát triển trong lãnh thổ, các tòa nhà mới, và sống cho họ vật nuôi. Được xây dựng chuồng lớn, và ông muốn có một con lợn béo. Chúng tôi sẽ phải một lần nữa tìm kiếm tiền để mua hoặc trao đổi sản phẩm. Đó là thời gian để nhìn vào một con heo đất, nếu làm sáng tỏ những mã khóa. Thu hoạch chín, hãy xem xét làm thế nào để lắp ráp nó. Tiến hành với chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa