trò chơi Lén lút Ranch Ngày 3 online

trò chơi Sneaky Ranch Day 3

Lén lút Ranch Ngày 3 (Sneaky Ranch Day 3):

Các thám tử trẻ tuổi Rupert cần thiết để giúp ông nội của ông trên trang trại, ông chỉ có một tuần để cuộc cách mạng toàn cầu, đã được thông qua hai ngày, nhưng phần lớn đã được thực hiện: lĩnh vực xử lý, loại bỏ những viên đá, máy kéo mới rất hữu dụng, thức ăn cho bò và bê được làm đầy với cỏ khô. Đó là thời gian để điền vào các động vật chuồng và hàng xóm mới ở cổng, ông đã mang lồng với một con chim, nhưng cái gì cần phải thay thế. Giải quyết các vấn đề, bạn sẽ cần phải suy nghĩ hiểu biết và hợp lý.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa