trò chơi Lén lút Ranch 1 online

trò chơi Sneaky Ranch 1

Lén lút Ranch 1 (Sneaky Ranch 1):

Điệp viên thanh niên được gửi tới trang trại để ông nội của ông, đến những thông tin cho rằng các trang trại đang suy giảm, cơn bão đã lấy đi tất cả các con, bị phá hủy, các lĩnh vực không trồng. Anh hùng của sự cần thiết phải điều tra tình hình trên mặt đất và tìm ra những lý do. Trong quá trình các trang trại nông nghiệp điều tra nên dần dần phục hồi, nhưng nó sẽ xảy ra dần dần trong một ngày. Tiến hành với chuột, thu thập và sử dụng các đối tượng trong vụ án.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa