trò chơi Minerics online

trò chơi Minerics

Minerics (Minerics ):

Thợ mỏ dành nhiều thời gian dưới mặt đất, bởi vì đây là nguồn thu nhập chính của họ. Ở đó, họ có thể và không hack. Ví dụ, hai người anh hùng của bạn tìm thấy một mỏ vàng, về mà không ai biết, và đi vào để thu thập vàng và đá quý. Tất cả những hành động mà họ phải thực hiện cùng nhau. Ví dụ, để có được nền tảng một nhu cầu để giữ cho các đòn bẩy, và leo lên thứ hai, một trong đó đã nhấp chuột và nhớ thứ hai. Vì vậy bạn sẽ có thể nhanh chóng thu thập tất cả các kho báu và trở nên đủ giàu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa