trò chơi Maynkraft 1.0 - đố online

trò chơi Minecraft 1.0 - Quiz

Maynkraft 1.0 - đố (Minecraft 1.0 - Quiz):


Kiểm tra kiến ​​thức của bạn của trò chơi maynkraft với ứng dụng này. Bạn sẽ được hỏi từng người một câu hỏi 30 nhiều lựa chọn về các trò chơi. Nếu bạn đã chọn câu trả lời đúng, sau đó yêu cầu các câu hỏi sau đây, nếu câu trả lời là không đúng hệ thống cung cấp để trở về đầu hoặc tiếp tục.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.