trò chơi Minecraft 0.5 - MC quiz online

trò chơi Minecraft 0.5 - MC Quiz

Minecraft 0.5 - MC quiz (Minecraft 0.5 - MC Quiz):

Đố Maynkraft 0. 5 nhà phát triển đến một cách đáng kể đến tiến độ và nội dung của ứng dụng. Thời gian này, người chơi mong đợi 20 câu hỏi (thay vì thông thường năm). Những câu hỏi này sẽ liên quan đến cả gameplay và những người sáng tạo. Vì vậy Arm kiến ​​thức và ra của họ trên các bài kiểm tra!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa