trò chơi Maynkraft: Test online

trò chơi Minecraft: Quiz

Maynkraft: Test (Minecraft: Quiz):

Cũng làm thế nào để bạn biết các tính năng của trò chơi maynkraft và quá trình của nó? Chúng tôi cung cấp để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các thử nghiệm trò chơi. Tất cả những gì được yêu cầu từ các cầu thủ - đây là mức ban đầu là tiếng Anh và kiến ​​thức tốt về các trò chơi. Bạn sẽ được hỏi 5 câu hỏi với câu trả lời đúng sẽ là câu hỏi tiếp theo tại ném sai đến nhà và tất cả sẽ cần phải bắt đầu lại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa