trò chơi Tỷ lệ phần trăm tình yêu online

trò chơi Love Percentage

Tỷ lệ phần trăm tình yêu (Love Percentage):

Điều này thử nghiệm hài hước cho những cô gái không tin vào tình yêu của mình và những người muốn biết có bao nhiêu phần trăm trong số họ ủng hộ người yêu mình đã chọn. Trong cột đầu tiên, nhập tên của bạn, và trong cột bên cạnh - tên của người yêu của mình. Tiếp theo, cẩn thận nhìn vào màn hình và trả lời các câu hỏi. Ngay sau khi các phản ứng với các tùy chọn mời này sẽ ngay lập tức hiển thị mà sẽ cung cấp cho các tỷ lệ chính xác của tình yêu của bạn đối với người bạn đời hoặc một đối tác trong mối quan hệ với bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa