trò chơi Tù Tước online

trò chơi Dungeon Sweep

Tù Tước (Dungeon Sweep):

Điều này chiến binh dũng cảm với một thanh kiếm ở sẵn sàng khám phá các hang toại đạo tối trong hy vọng tìm kiếm có công chúa yêu thích của họ, mà lấy trộm phù thủy xảo quyệt, và vào cuộc phiêu lưu hành động đóng gói. Xung quanh anh ta ngay khi bóng tối và rất nhiều quái vật có răng khủng khiếp đã sẵn sàng để phá hủy nó càng sớm càng tốt. Nhanh chóng và nguy hiểm dơi viper ám ảnh anh từng bước. Mở đường cùng với người anh hùng chính của trò chơi và mở khóa khả năng đặc biệt trước khi nhân vật của bạn sẽ phải chiến đấu với một ông chủ mạnh mẽ của các hầm mộ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa