trò chơi Lego Cars Tìm các phím online

trò chơi Lego Car Keys

Lego Cars Tìm các phím (Lego Car Keys):

Vì vậy, bạn muốn đi xe trên những chiếc xe đẹp Lego, nhưng cơ hội không là bởi vì bạn không có chìa khóa. Hầu hết tận hưởng một tìm kiếm cho họ để nhanh chóng có được sau tay lái và nhanh chóng bắt đầu trong một cuộc đua nguy hiểm. Cẩn thận kiểm tra tất cả các bộ phận của xe, từ mui xe và hoàn thiện đường lốp. Một khi bạn tìm thấy những đối tượng mong muốn, ngồi sau tay lái và đi cho cuộc đua. Bạn có rất ít thời gian để vội vàng nếu bạn muốn thực sự tham gia vào cuộc đua vô địch.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa