trò chơi Dino Robot: thằn lằn bay online

trò chơi Dino Robot Pterosaur

Dino Robot: thằn lằn bay (Dino Robot Pterosaur):

Để tham gia vào cuộc chiến tranh không gian, cần được phát triển cho mục đích này là một vũ khí mà sẽ giúp bạn giành chiến thắng trong trận chiến trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với kẻ thù. Các khủng long robot đã có trong thiết kế của bạn, bạn chỉ cần để lắp ráp từng mảnh và kiểm tra khả năng chiến đấu. Gấp một mảnh của robot sau khi khác, tạo thành một đơn vị duy nhất. Cẩn thận đính kèm bộ phận để kết nối đúng cho họ. Một khi tất cả các miếng sẽ giảm vừa phải, hãy thử nó ra trên các đa giác bên ngoài vào một kẻ thù tưởng tượng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa