trò chơi Thế giới của Anime online

trò chơi The Anime World

Thế giới của Anime (The Anime World):

Bây giờ bạn nhận được vào thế giới tuyệt vời của anime và sẽ được ngạc nhiên bởi các cuộc họp với các nhân vật thú vị. Kinh nghiệm cho chính mình toàn bộ nguy hiểm của thế giới hoang dã, bởi vì bạn sẽ thỏa mãn không chỉ với các động vật khát máu, mà còn với những người nguy hiểm. Bạn có thể chống lại sự tấn công của kẻ thù, đặc biệt là khi họ bị tấn công không người một, nhưng tất cả lại với nhau trong một đám đông? Sử dụng kỹ thuật đặc biệt duy nhất cho nhân vật của bạn và cố gắng để chống lại vài chục ninja người sở hữu kỹ thuật của karate và võ thuật khác.