trò chơi Nhanh và chiên online

trò chơi Fast or Fried

Nhanh và chiên (Fast or Fried):


Poluoschipanny gà này không muốn nhận được vào chảo rán để các đầu bếp và tìm trong các hình thức của súp gà hoặc thuốc lá. Trợ giúp anh ta nhận được từ các đầu bếp đã săn lùng anh qua nhà bếp, để đánh dấu tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Hãy kiểm soát của phong trào và di chuyển với tốc độ điên về phía trước chỉ bằng cách thu thập tiền xu vàng trên đường và cố giấu đôi mắt của một đầu bếp ấn tượng. Nếu bạn nấu ăn của chúng tôi bắt một kẻ chạy trốn, anh ta chắc chắn sẽ gửi nó tới một trong những món ăn trên bàn lễ viếng thiết kế.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.