trò chơi Jungle Blocks online

trò chơi Blocks Jungle

Jungle Blocks (Blocks Jungle):

Động vật từ rừng già tiếp tục chơi trò chơi tâm trí và thời gian này họ bắt đầu để chơi các khối. Ở phía trước của họ được tổ chức rất nhiều các khối màu và họ cần phải loại bỏ chúng khỏi hội đồng quản trị. Giải quyết các khối, và bạn chỉ thấy đặc quyền của họ tư duy logic. Kết hợp hai hoặc nhiều hơn các khối cùng màu để loại bỏ chúng trong một ngã swoop từ sân chơi. Điểm số điểm cao nhất, và nhớ rằng trong khi di chuyển các khối trên lĩnh vực này hạn chế nghiêm ngặt và bạn có thể bị mất và không cần gõ điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa