trò chơi Dino Robot mosasaurs online

trò chơi Dino Robot Mosasaurus

Dino Robot mosasaurs (Dino Robot Mosasaurus):

Cảm thấy như một nhà thiết kế thực tế và xây dựng con khủng long robot này tại văn phòng thiết kế riêng của mình. Ví dụ, lấy nguyên mẫu của một con khủng long thời tiền sử đã tồn tại hơn một triệu năm trước Công nguyên. Hãy tìm đến những chi tiết nhỏ nhất của các mẫu thử nghiệm và nhận được để xây dựng dino-robot của họ. Tất cả các hạng mục thiết kế là bạn ngay trước mắt bạn, cũng như các bản phác thảo ẩn. Bạn chỉ cần có để thêm tất cả các chi tiết còn thiếu của bản phác thảo và gửi mosasaurs dino-robot của bạn trong thử nghiệm đầu tiên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa