trò chơi Một Planet 3: Các loại vũ khí mới online

trò chơi Another planet 3 - The new Weapon

Một Planet 3: Các loại vũ khí mới (Another planet 3 - The new Weapon):

Dễ thương chút không gian ngoài hành tinh hạ cánh trên một hành tinh khác để tìm kiếm những viên kim cương màu xanh và bây giờ chạy trên các vị trí cố gắng để có được những viên kim cương. Y tá và bạn với các nhân vật chính của trò chơi trên bìa rừng, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều kho báu ẩn. Vũ khí ít người nước ngoài không chỉ có thể chụp, nhưng để di chuyển các mục khác nhau. Và bằng phương tiện của nó, ông có thể sẽ tăng lên. Hãy thử di chuyển các hộp gỗ, trong đó bao gồm việc thông qua kim cương để nhân vật chính của trò chơi và giúp anh ta sau này để tìm đường về nhà.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa