trò chơi Bảo vệ cây trồng online

trò chơi Harvest Defender

Bảo vệ cây trồng (Harvest Defender):

Dân số quận tăng lên rất nhiều yêu tinh mà họ sẽ không ngần ngại để đi đến khu vườn của người khác và ăn cắp rau thẳng từ khu vườn. Các thỏ trắng không muốn đưa ra những đột biến cây và cố gắng mạnh mẽ bảo vệ quyền của mình để sở hữu nó của họ. Đừng chờ đợi cho đến khi con thỏ sẽ có không có thời gian để cung cấp cho quốc phòng và chụp hình với ông đứng về bảo vệ lãnh thổ. Khi số lượng các yêu tinh sẽ tăng lên, bạn sẽ có thể tham gia một người hàng xóm với một khẩu súng tự động, bắn quái vật tắc nghẽn.