trò chơi Khủng long Ice Age 2: The New Continent online

trò chơi Dino Ice Age 2 New Continent

Khủng long Ice Age 2: The New Continent (Dino Ice Age 2 New Continent):

Hai con khủng long vui vẻ cố gắng để trở về nhà từ lục địa Bắc Cực, trong đó họ là do sự tò mò của mình. Cách họ đang có không phải dễ dàng và bạn cần để giúp họ vượt qua những trở ngại. Trước chờ đợi cho các khối rắn của đá và hố băng sâu. Nhân vật của họ sẽ có thể vượt qua, khi các con khủng long nhỏ đầu tiên nhảy vào hố, và sau đó nó được bao phủ bởi một lớp dày của băng trên đó sẽ đi một con khủng long dài. Trên đường đi, chúng ta hãy tận dụng cơ hội để thu thập danh hiệu đó sẽ không cho phép những con khủng long chết vì đói.