trò chơi Barbie siêu cupcakes nấu ăn online

trò chơi Super Barbie Eggnog Cupcakes

Barbie siêu cupcakes nấu ăn (Super Barbie Eggnog Cupcakes):

Bé Siêu Barbie thích nấu ăn và hôm nay để vinh danh ngày sinh nhật của cô, cô đã đi để nấu nướng xốp có nhân quả. Tới các nhân vật chính trong một siêu thị lớn để mua những sản phẩm cần thiết cho toa thuốc của nó. Một khi sản phẩm được đặt trong nhà bếp, bắt đầu nấu bột ngon cho bánh nướng xốp. Giao trách nhiệm cho nhau và nhân vật nữ chính của bạn. Luyện tập chuẩn bị bột tại một thời điểm, Barbie sẽ được tham gia như là một biên soạn các toppings ngon.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa