trò chơi Wily Máy 6: Tale online

trò chơi Wheely 6 Fairy Tale

Wily Máy 6: Tale (Wheely 6 Fairy Tale):

Typewriter Willie thực sự muốn nhận được vào những câu chuyện, nhưng làm thế nào anh ta không biết gì cả. Ông được những chân trời rất tuyệt vời rồi ra hiệu, ông từ bỏ ngay cả người bạn thân nhất của mình mang tên Jolie! Giúp nhân vật chính của trò chơi là khá đơn giản, công việc chính bao gồm tư duy logic và sau đó để mở tất cả những chân trời danh lam thắng cảnh Willie. Để vượt qua cánh cửa, hoặc phải qua một con mương sâu những hành động đó là cần thiết để đến với điều đó sẽ làm cho sự chuyển động của các nhân vật chính của trò chơi. Tìm mặt hàng và tương tác với nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa