trò chơi Papa Louie: Cheese online

trò chơi Papas Cheeseria

Papa Louie: Cheese (Papas Cheeseria):

Papa Louie đã ném tất cả gamburgernogo của họ và thay vì mở một quán cà phê pho mát. Các xung quanh họ biết về bản cập nhật này, ngay lập tức xếp hàng cho một bánh sandwich pho mát ngon. Để không làm thất vọng khách hàng và nhanh chóng phát hành sản phẩm, thuê thêm nhân viên cho các vị giáo hoàng và chỉ sau đó nhận được phía sau quầy với nhau để giáo dục những người mới đến tất cả các thủ đoạn của thương mại nhanh. Cẩn thận làm theo các hướng dẫn trong trò chơi và sau đó các doanh nghiệp của người anh hùng của trò chơi sẽ không chỉ mất mát, nhưng cũng sẽ chi phí-hiệu quả.