trò chơi Fruita crush online

trò chơi Fruita Crush

Fruita crush (Fruita Crush):

Có rất nhiều trò chơi mà trong đó bạn cần phải đặt yếu tố khác nhau của ba trong một hàng để loại bỏ chúng khỏi hiện trường. Lần này chúng tôi trình bày cho bạn sự hủy diệt của trái cây. Bạn cần đặt các hình ảnh xuất hiện, để họ được càng nhiều càng tốt trong một chuỗi duy nhất. Mỗi cấp độ của trò chơi có một số điểm tối thiểu mà bạn cần phải quay số để đạt đến giai đoạn tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa