trò chơi My Little Pony: Pacman online

trò chơi My Little Pony Pac-Man

My Little Pony: Pacman (My Little Pony Pac-Man):

Trong Ponyville là không bao giờ nhàm chán, bởi vì con người không ngừng khám phá giải trí mới. Tại thời điểm này, con ngựa hiếu động ngón út Pie không thể xây dựng một đảng mới cho bạn bè của cô và đã đưa ra một trò chơi mới - một trò chơi Pacman. Hãy thử để vui chơi với cô ấy, nếu không cô không thể đối phó với các trò chơi. Kích hoạt phong trào này đi đúng hướng để tránh bị bắt gặp ở bàn chân của mình Pacman và đặc biệt là tôi tớ trung thành của mình. Trên đường chạy trốn không quên để thu thập nhiều loại đồ ngọt.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa