trò chơi Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant các ông là gì? online

trò chơi Teenage Mutant Ninja Turtles: Which Mutant Are You?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant các ông là gì? (Teenage Mutant Ninja Turtles: Which Mutant Are You?):

Đắm mình trong vũ trụ Ninja Turtles, không chắc bạn một lần cho đi. Bạn sẽ sống với những người anh hùng vĩ đại, một ngày sau khi ngày cố gắng để cứu thế giới khỏi các mối đe dọa bên ngoài và nội bộ. Hôm nay, bạn có thể đi qua các thử nghiệm cơ bản, bạn có thể mở mắt để làm thế nào bạn trở thành một đột biến cho dù đó là sự thật. Sử dụng các câu trả lời như hình ảnh bạn sẽ vượt qua hàng chục câu hỏi. Vào cuối của các kết quả thử nghiệm xuất hiện với một mô tả của các đột biến mà bạn là như thế nào.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa