trò chơi Rapunzel: Cleaning House online

trò chơi Rapunzel Room Cleaning

Rapunzel: Cleaning House (Rapunzel Room Cleaning):

Sweetheart chúa Rapunzel được trong sự nhầm lẫn hoàn thành, một người nào đó đã ở trong phòng đầu tiên của cô và đưa cho nó một sự khuấy động. Vâng, công chúa không thể lộn xộn và chắc chắn bố trí ngay mùa xuân làm sạch. Để làm sạch kỹ lưỡng tại các công chúa có tất cả các công cụ cần thiết để tìm thấy chỉ có một vài tay. Mục tiêu của bạn - để giúp công chúa Rapunzel trong việc làm sạch phòng và đặt tất cả mọi thứ ở những nơi họ. Đừng lãng phí thời gian của bạn và sẽ mang lại cho nhân vật của bạn để phòng theo thứ tự.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa