trò chơi Horse Racing 3D online

trò chơi Horse 3D Racing

Horse Racing 3D (Horse 3D Racing ):

Bạn muốn cảm thấy giống như một tay đua chuyên nghiệp, sau đó tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia cưỡi ngựa phức tạp này. Ý của bạn là một người lạ hoàn toàn cho bạn một con ngựa bay, bạn không nên chỉ hạn chế, nhưng đánh bại vào anh ta một đối thủ. Thay ngồi trong yên và nhấn ở hai bên của spurs. Đối thủ của bạn không ngủ và đang cố gắng vượt qua bạn trên lần lượt đầu tiên, do đó, bạn không nên chỉ được làm quen với ngựa của bạn, mà còn cắt góc trong một số khoảnh khắc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa