trò chơi Công chúa Juliette: Đảng tại Castle online

trò chơi Princess Juliette: Party at the Castle

Công chúa Juliette: Đảng tại Castle (Princess Juliette: Party at the Castle):

Những lâu đài đẹp lớn sẽ là một tiếp nhận rất quan trọng. Nhân vật nữ chính của buổi tối sẽ là công chúa Juliet. Nó không phải là ở tất cả xấu hổ về mình gắn bó trong sạch, cũng như để chăm sóc cho những con vật. Để chuẩn bị cho buổi tối, điều đầu tiên trong Lời mèo đang đi đi lại lâu đài và đặt chúng trong một cái lồng. Sau khi thực hiện nhiệm vụ resort này để thu hoạch cho đến khi khách đến. Đối phó với điều này đi vào phòng thử đồ để lựa chọn một chiếc váy đẹp cho việc tiếp nhận của các trò chơi công chúa Juliet: A bên trong một tòa lâu đài.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa