trò chơi My Little Pony: kiểm tra cá nhân online

trò chơi My Little Pony: Individual test

My Little Pony: kiểm tra cá nhân (My Little Pony: Individual test):

Đối với một người quen thân mật hơn với những người anh hùng của trò chơi My Little Pony: Các thử nghiệm cá nhân của bạn sẽ cần phải vượt qua các bài kiểm tra để so sánh cá nhân. So sánh bạn với các nhân vật trong game. Trước khi bạn bắt đầu, đọc kỹ các quy tắc. Bạn sẽ có tám câu hỏi mà bạn sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời. Sau tám câu hỏi về các thông tin được phân tích và bạn sẽ nhận được các kết quả kiểm tra, cũng như các nhân vật xuất hiện trên người mà bạn thích và lịch sử của nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa