trò chơi Girls of Equestria online

trò chơi Girls of Equestria

Girls of Equestria (Girls of Equestria):

Bạn sẽ được làm quen với năm nhân vật nữ tuyệt vời của trò chơi Equestria Girls. Mỗi của các diễn viên trong và tốt đẹp của mình, và từng có vốn để cô một mình trong một cách đặc trưng. Họ ăn mặc theo cách riêng của họ không giống nhau, và ở đây bạn có thể xem cho chính mình. Hãy thử với Fluttershy, Rarity và Spike làm bổ sung cho hình ảnh của họ. Tất cả mọi thứ mà bạn không yêu cầu họ, họ sẽ cố gắng thay đổi. Ý của bạn là một thiết kế-xây dựng với họ tưởng tượng về các chi tiết mới về phong cách.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa